6N-S3000

kabel głośnikowy

Nowy kabel Acrolink 6N-S3000 to podstawowy kabel głośnikowy tego japońskiego producenta. Zbudowany z przewodników miedzianych o wysokiej czystości 6N (99,99997%). Każda żyła zbudowana jest z 37 drucików o przekroju 0,26 mm2 każdy. I właśnie ilość drucików (37 w stosunku do 100) odróżnia ten kabel od droższego modelu, 6N-S5000.

Jednym z ważniejszych zadań przy jego projektowaniu było wyeliminowanie drgań powstających przy przepływie prądu, a także generowanych np. przez głośniki. Jak wiadomo, kiedy poruszamy przewodem, w którym płynie prąd, generujemy w nim sygnał niezwiązany bezpośrednio z sygnałem – po prostu sygnał zakłócający. W przypadku kabli chodzi przede wszystkim o wysokie częstotliwości, odpowiedzialne za właściwą reprodukcję transjentów, czy za oddanie przestrzeni. 

Dlatego kabel 6N-S3000 wykonany został z kilku, niezależnych od siebie warstw izolacji.

Pierwsza, położona bezpośrednio na linkach przewodnika, to czysty polietylen. Od zewnątrz, na planie krzyża odchodzą od niego elementy o przekroju podwójnej litery „T”, oddzielające tę część od następnej warstwy izolatora. Tworzy się dzięki temu warstwa powietrza, zaraz po próżni najlepszego izolatora, jaki znamy. Co więcej, powietrze jest też niezłym izolatorem akustycznym. Na tak utworzoną strukturę nakładana jest kolejna warstwa dielektryka. 

Utworzone w ten sposób dwie żyły są z boków stabilizowane rurkami z polietylenu, a na całość nakładany jest ekran z wysoko oczyszczonej miedzi. Z zewnątrz kabel wykończony jest przezroczystą koszulką. Kable zostały wykonane tak, aby maksymalnie zredukować pojemność kabla, a tym samym poszerzyć pasmo przenoszenia. Oprócz zastosowanych dielektryków i ustawienia żył wobec siebie, kolejną techniką mającą do tego prowadzić jest specjalny sposób skręcania żył – przeciwstawnie wobec siebie w obydwu biegach. 

pakowanie kabli Acrolink

Dużo wysiłku włożono także w to, aby kabel był stabilny mechanicznie, tj. aby żyły się wobec siebie nie przesuwały. Dlatego właśnie puste przestrzenie między żyłami i wspomnianymi wyżej rurkami wypełniane są materiałem z włókien poliolefinu i wolframu. Drugą cechą tej mieszanki jest zmniejszenie szumów.

Kable wyposażane są w znakomite wtyki bananowe lub widłowe Acrolink. Takie same wtyki znajdziemy w droższym modelu S7000. Wykonywane są z wysokiej jakości brązu fosforowego o wysokiej gęstości w procesie walcowania, a następnie są polerowane. Na tak przygotowane podłoże nanosi się następnie stosunkowo grubą warstwę srebra 0,5 µ i wykończone warstwą rodu o grubości 5 µ. Miejsca styku w widłach i bananach wykonano z litej miedzi 6N