7N-PC7300

kable miedziane sieciowe

Prawdziwa czystość
Wiele firm utrzymuje, że produkują przewody z miedzi o ultra-wysokiej czystości 7N (99,99999%). Ponieważ jednak procesy rafinacji znacznie się od siebie różnią, różne są także ich wyniki, w tym rozkład zanieczyszczeń i ułożenie struktury krystalicznej. Większość, tak zwanych, przewodów 6N i 7N nie zostało zmierzonych w znanych warunkach. Jedyną metodą, gwarantującą właściwy odczyt jest Glow Discharge Mass Spectrometry – ekstremalnie dokładne narzędzie, stosowane właśnie przy pomiarach czystości przewodów Acrolinka. Dzięki temu przewody 7N tej firmy charakteryzują się niezrównaną czystością, na realnym poziomie 7N.

Zanieczyszczenia
Niewielkie, nawet maleńkie zanieczyszczenia powodują zmiany impedancji, wpływając na pasmo przenoszenia przewodu. Ponieważ Acrolink odpowiedzialny jest za dostarczanie najwyższej jakości przewodów cyfrowych i analogowych dla instalacji związanych z przemysłem kosmicznym, opracował wielostopniowy proces pozbywania się zanieczyszczeń. Dzięki temu możliwe było osiągnięcie pasma przenoszenia aż do 18 GHz!

Stress-free
Po tym, jak uformowany jest rdzeń kabla, poddawany jest on obróbce “stress-free”, przeprowadzanej w czystym, pozbawionym tlenu środowisku. Dzięki temu miedź zachowuje się tak, jakby była leżakowana – niezależnie od tego, jak przewód jest wyginany, bardzo szybko wraca do oryginalnej (uporządkowanej) struktury krystalicznej.

Dielektryki
Acrolink w swoich produktach stosuje unikalny dielektryk o nazwie poliolefin, charakteryzujący się ekstremalnie niską stałą dielektryczną. Składa się on w 1/3 z polipropylenu i z PVC.

opakowanie kabla Acrolink

Redukcja drgań
Jednym z kluczowych elementów budowy przewodów tego japońskiego producenta jest tłumienie drgań. Jak się okazuje, przewodniki, wokół których wytwarzane jest pole elektromagnetyczne, drgają, zmieniając tym samym dźwięk (przewodnik w polu elektromagnetycznym). Acrolink prowadził nad tym fenomenem badania od wielu lat i w swoich konstrukcjach stosuje wyselekcjonowane, wielowarstwowe elementy tłumiące.

Budowa
Przewód 7N-PC7100 należy do prestiżowej linii produktów Acrolinka, wykonanych z miedzi o czystości 7N. Każda z trzech żył składa się ze stu drucików i średnicy 0,26 mm kw. każdy. Zaizolowano je specjalnym materiałem dielektrycznym o nazwie poliolefin. To obecnie najlepszy dostępny na rynku dielektryk, wybrany ze względu na ekstremalnie niską stałą dielektryczną. Składa się on w 1/3 z polipropylenu oraz w 1/4 z PVC (polichlorek winylu). Pomiędzy nimi, w samym środku, dodano element przewodzący, pochłaniający EMI, a naokoło nałożono tłumiący drgania płaszcz. Dopiero na całość nałożono ekran, składający się z dwóch warstw: najpierw mamy miedzianą folię, na którą naciągnięto plecionkę ze srebrnych drucików.