8N-A2080III Evo (RCA, XLR)

imitowana edycja kabla firmy Acerolink

Japoński specjalista, firma Acrolink przygotowała niedawno coś wyjątkowego – limitowaną edycję kabla z miedzi 8N, o nazwie 8N-A2080III Evo. Kabel ten wyprodukowano w 500 sztukach – 250 w Japonii i 250 poza nią. Kabel zbudowano z dwóch wiązek dla „gorącej” i „zimnej” gałęzi i ekranem z plecionki miedzianej 7N. Przewodniki zostały poddane obróbce cieplnej „Stressfree”, uwalniającej wewnętrzne napięcia mechaniczne. Kabel dostępny jest w standardowych długościach 1 m lub 1,5 m jako niezbalansowany RCA lub zbalansowany XLR. Wtyki robione są przez Acrolinka samodzielnie – pin centralny to wykonana z miedzi fosforowej rurka, wielokrotnie polerowana i pokrywana wysokiej jakości rodem, z body wykonanym z plecionki włókna szklanego zatopionego w żywicy epoksydowej.

Cechy szczególne:
Przewodniki: miedź typu “Stressfree” 8N z wiązkami złożonymi z drucików o średnicy 0,18 mm każdy, złożonymi z siedmiu wiązek po siedem drucików (razem daje to 49 drucików na gałąź), owiniętych wokół rdzenia z dielektryka 
Dielektryk na wiązkach: poliolefin o dużych molekułach 
Wypełniacz: hybrydowy poliolefin (poliolefin + wolfram + amorficzny metal tłumiący wibracje) 
Ekran: poczwórne ekranowanie – specjalny zestaw materiałów absorbujących EMI – taśma + miedź 7N + miedziana folia + drut UEW
Zewnętrzny dielektryk: poliuretan odporny na działanie promieni UV 
Średnica kabla: 11 mm
Oporność: 19 mΩ/m
Pojemność: 59 pF/m
Impedancja: 75 Ω/RCA; 110 Ω/XLR

Poliolefiny to polimery zawierające tylko węgiel i wodór, w których występują długie łańcuchy węglowe -C-C-C-, stanowiące podstawowy szkielet łańcuchów samych polimerów. Można powiedzieć, że poliolefiny to polimeryczne węglowodory.
Poliolefiny stanowią bardzo ważną przemysłowo grupę polimerów. Produkcja polietylenu, polipropylenu stanowi ok. 80% masy wszystkich produkowanych polimerów syntetycznych. Polimery te posiadają bardzo dobre cechy użytkowe, monomery do ich produkcji pozyskuje się bezpośrednio z ropy naftowej, a polimeryzacja ich nie stanowi większego problemu technicznego.

Wolfram (W, łac. wolframium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Dawną nazwą wolframu jest "tungsten".
(źródło: „Wikipedia”)