7N-PC7500

sieciowy kable połączeniowy

Opowieści producentów kabli połączeniowych dotyczące czystości przewodników, z których zostały wykonane należą do najbardziej zdumiewających lektur, nawet jak na tak zaskakującą branżę, jak audio. Producenci prześcigają się w podawaniu coraz większej czystości, mnożąc ilość dziewiątek po przecinku. Jest tylko kilku producentów na świecie, podchodzących do sprawy profesjonalnie i rzetelnie podających informacje o swoich produktach. Jednym z nich jest japoński Acrolink.
Ten jeden z najciekawszych producentów kabli, dysponujący potężnym zapleczem Mitsubishi, firmy-matki, przygotował zupełnie nowe interkonekty, korzystające z miedzi 7N: 7N-A2030III Pro/7N-A2400III/7N-D5050III/7N-5070III, a także dwa kable sieciowe: 7N-PC5500/7N-PC7500.

Materiały o wysokiej czystości zostały oryginalnie opracowane dla branży półprzewodników, wymagającej certyfikatów o ekstremalnie wysokiej czystości, na gwarantowanym poziomie 7N, czyli –0,01 ppm (jedna część na milion). Ten poziom czystości osiągany jest przy zastosowaniu techniki analizy materiałowej GD-M. Przewody wykonywane są w technologii odlewania Stressfree, minimalizującej zniekształcenia struktury krystalicznej miedzi. 

W nowych interkonektach i kablach sieciowych Acrolinka zastosowano miedź 7N, uzyskiwaną w nowatorski sposób. Technologia o nazwie D.U.C.C. – Dia Ultra Crystallized Copper – została opracowana przez Mitsubishi.
Zazwyczaj jakość dźwięku w kablach poprawiana jest przez zwiększanie jej czystości i przez zwiększanie długości kryształów. Pozwala to zmniejszyć zniekształcenia powstające przy przejściu między kryształami (zniekształcenia „diodowe”). Firma Mitsubishi przeprowadziła badania, które wykazały, iż siatka krystaliczna w przekroju wykazuje silnie zorientowaną kierunkowo budowę. Okazało się także, że zanieczyszczenia, które miały się znajdować jedynie przy styku kryształów istnieją także w ich wnętrzu. Proces D.U.C.C. (materiały firmowe pod LINKIEM) pozwala na ich znaczące zminimalizowanie.

Kabel sieciowy 7N-PC7500, następca kabla 7N-PC7300, wykonany jest z przewodów miedzianych D.U.C.C. Stressfree o czystości 7N. Na każdy składa się 100 drucików o średnicy 0,26 mm każdy. Ekra Ekran wykonano z folii mosiężnej oraz dodatkowego przewodu UWE (Orethane Enameled Wire). Dielektryki to hybrydowy poliolefin oraz hybrydowy poliolefin w połączeniu z wolframem oraz specjalnie przygotowanym wypełnieniem. Kable zakończono wysokiej klasy wtykami z obudową z plecionki węglowej.